The history of the Polish volleyball team

The history of the Polish volleyball team

The first mention of volleyball in Poland dates back to 1919, and our game was initially referred to as a "flying ball", "palms" or "pierijanka". Four years later, the first volleyball clubs based on the academic environment were created. The first institutional formalization of the volleyball movement took place in 1926, when many team games were included in the organization of the Polish Association of Palant and Movement Games, which later changed their names to the Polish Association of Movement Games and then in 1928 to the Polish Association of Sports Games. And it is 1928 that is the official date of the beginning of the organized form of volleyball in our country. In 1957, an independent sports organization dedicated exclusively to volleyball was established - the Polish Volleyball Federation. The Polish Federation is a co-founder of the International Volleyball Federation (FIVB) in 1947 and the European Volleyball Federation (CEV) in 1963. The Polish volleyball team was elected the best team of the year five times in the Przegląd Sportowy Poll in 2006, 2009, 2011, 2012, 2014 and 2018. This is the most important volleyball team in the country, appointed by the coach, in which all athletes with Polish citizenship can perform. He represents Poland on the international arena in all competitions organized under the aegis of FIVB and CEV (ie Olympic Games, World Championships, European Championships, World Cup, Great Champions Cup, World League and qualifying rounds for these events). The Polish Volleyball Federation (PZPS) is responsible for its functioning.

 

Number of words: 250

Written by:

Kinga Erdmann

Anna Kunkel

Glossary

1. appointed - wyznaczony

2. changed - zmieniony

3. elected - wybrany

4. established - ustanowiony

5. mention - wzmianka

6. independent - niezależny, samodzielny

7. initially - początkowo

8. institutional formalization - formalizacja instytucjonalna

9. qualifying round - rundy kwalifikacyjne, eliminacje

10. responsible - odpowiedzialny

QUIZ

1. As was initially said about volleyball?

a) flying ball   b) falling ball   c) reading ball

2. In what year did the first institutional formalization of the volleyball movement take place?

a) In 1876 year.   b) In 1926 year.  c) In 1998 year.

3. How many times has the Polish volleyball team been chosen by the team of the year?

a) twice   b) sevenfold   c) fivefold

4. When did the Polish volleyball clubs arise?

a) In 1919 year.   b) In 1923 year.   c) In 1964 year.

5. Which year is the official date of the beginning of the organized form of volleyball in our country?

a) 1926   b) 1912   c) 1957

 

 

Answers:

1.a 2.b 3.c 4.b 5.a

Pierwsze wzmianki o siatkówce w Polsce sięgają roku 1919, a o naszej grze mówiono początkowo „latająca piłka”, „dłoniówka”, czy „przebijanka”. Cztery lata później powstały pierwsze kluby siatkarskie oparte o środowisko akademickie. Pierwsze instytucjonalne formalizowanie ruchu siatkarskiego miało miejsce w roku 1926, kiedy to wiele gier zespołowych znalazło się w ramach organizacji Polskiego Związku Palanta i Gier Ruchowych później zmieniającego nazwy na Polski Związek Gier Ruchowych a dalej w roku 1928 na Polski Związek Gier Sportowych. I właśnie rok 1928 jest oficjalną datą początku zorganizowanej formy piłki siatkowej w naszym kraju. W roku 1957 powołana została samodzielna organizacja sportowa dedykowana wyłącznie siatkówce – Polski Związek Piłki Siatkowej. Polska federacja jest współzałożycielem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) w roku 1947 i Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) w roku 1963. Polska drużyna siatkowa pięciokrotnie była wybierana najlepszą drużyną roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego w 2006, 2009, 2011, 2012, 2014 i 2018. Jest to najważniejszy zespół siatkarski w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie Reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej we wszystkich rozgrywkach organizowanych pod egidą FIVB i CEV (tj.Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Pucharze Wielkich Mistrzów, Lidze Światowej oraz eliminacjach do tych imprez). Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS).

 

Liczba słów: 215