The difference between veganism and vegetarianism

The difference between veganism and vegetarianism

Although veganism and vegetarianism have much in common, there is one fundamental difference between them. Vegans go one step further in their limitations and completely give up zoonotic products. When visiting a vegan friend, you can be sure that you won't find milk, eggs, butter or cheese in his fridge. Vegans don't eat honey either. Vegan elections also have a broader, ethical dimension that goes beyond mere food choices. It is a lifestyle based on animal welfare. Therefore, when choosing clothes or cosmetics, vegans must be sure that no animal has been damaged during production. Their purchases are much more thoughtful, require more research and search for products on the Internet. Being a vegan also means avoiding and stigmatizing entertainment that directly harms animals for human entertainment - hunting, circus, zoo. Veganism is now referred to as a lifestyle that aims to exclude all forms of animal abuse and cruelty to animals. Vegetarianism eliminates products such as meat, fish, crustaceans and all animal products. However, a vegetarian diet contains a large amount of fruit, vegetables, cereals, legumes, nuts and seeds. Vegetarians eat beans, for example as a source of protein. Dieticians and doctors have different opinions about vegan and vegetarian diets. Raw vegetarian diets are not intended for children, pregnant women, breastfeeding people and the elderly because they do not provide the body with sufficient quantities of all unnecessary nutrients. According to some doctors, a well balanced vegan and vegetarian diet is not harmful to health. Vegetarians are less exposed to civilisation diseases such as hypertension, obesity, diabetes and cardiovascular diseases. On the other hand, studies show the benefits of a vegan diet, such as a lower risk of death from ischemic heart disease, lower incidence of cancer, lower LDL cholesterol levels, which reduces the risk of atherosclerosis, lower blood pressure, lower risk of type B diabetes, lower incidence of hypertension, reduced obesity, reduced risk of chronic diseases.

Number of words: 318

Written by:
Daria Łangowska
Daria Waszkinel
Chociaż weganizm i wegetarianizm mają wiele wspólnego, istnieje jedna zasadnicza różnica między nimi. Weganie idą o krok dalej w swoich ograniczeniach i całkowicie rezygnują z produktów zoonotycznych. Odwiedzając wegańskiego przyjaciela możesz być pewien, że w jego lodówce nie znajdziesz mleka, jajek, masła czy sera. Weganie też nie jedzą miodu. Wybory wegańskie mają również szerszy, etyczny wymiar, który wykracza poza zwykłe wybory żywnościowe. Jest to styl życia oparty na dobrostanie zwierząt. Dlatego, wybierając ubrania lub kosmetyki, weganie muszą być pewni, że żadne zwierzę nie zostało uszkodzone podczas produkcji. Ich zakupy są znacznie bardziej przemyślane, wymagają więcej badań i poszukiwania produktów w Internecie. Bycie weganinem oznacza również unikanie i piętnowanie rozrywki, która bezpośrednio szkodzi zwierzętom dla ludzkiej rozrywki – polowanie, cyrk, zoo. Weganizm jest obecnie określany jako styl życia, który ma na celu wykluczenie wszelkich form wykorzystywania zwierząt i okrucieństwa wobec zwierząt. Wegetarianizm eliminuje produkty takie jak mięso, ryby, skorupiaki i wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Dieta wegetariańska zawiera jednak duże ilości owoców, warzyw, zbóż, roślin strączkowych, orzechów i nasion. Wegetarianie jedzą fasolę, na przykład jako źródło białka. Dietetycy i lekarze mają różne opinie na temat diety wegańskiej i wegetariańskiej. Surowe diety wegetariańskie nie są przeznaczone dla dzieci, kobiet w ciąży, osób karmiących piersią i osób starszych, ponieważ nie dostarczają one organizmowi odpowiednich ilości wszystkich zbędnych składników odżywczych. Według niektórych lekarzy, dobrze zbilansowana dieta wegańska i wegetariańska nie jest szkodliwa dla zdrowia. Wegetarianie są mniej narażeni na choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca i choroby układu krążenia. Z drugiej strony, badania wskazują na korzyści płynące z diety wegańskiej, takie jak mniejsze ryzyko zgonu w wyniku choroby niedokrwiennej serca, mniejsza zapadalność na raka, niższy poziom cholesterolu LDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy, niższe ciśnienie krwi, mniejsze ryzyko cukrzycy typu B, mniejsza zapadalność na nadciśnienie, zmniejszona otyłość, zmniejszone ryzyko chorób przewlekłych.
Liczba słów: 296
Glossary
animal - zwierzę
beans - fasola
between them - między nimi
beyond - poza
circus - cyrk
civilization diseases - choroby cywilizacyjne
dieticians - dietetycy
lower incidence of cancer - mniejsza zapadalność na raka
veganism - weganizm
vegetarianism - wegetarianizm
Bibliography
Pasterski Michał, ,,Wegetarianizm - dlaczego warto i jak to zrobić mądrze?" 3.09.2016
https://michalpasterski.pl/2016/03/wegetarianizm-weganizm
Hetwer Paulina, ,,Dieta wegańska - sposób na choroby XXI wieku?'' accessed 6.01.2019
https://www.fabrykasily.pl/diety/dieta-weganska-sposob-na-choroby-xxi-wieku?gclid=CjwKCAjw27jnBRBuEiwAdjQXDIJKIcsCR0au0_3cTwYVImLDzoAXTxyu0jCEMZ5GUJmMpb5b4qFfPRoCA8sQAvD_BwE
Maraszczyk Magdalena, ,,Dieta wegetariańska - dobre i złe strony wegetarianizmu'' 2.04.2009
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/dieta-wegetarianska-dobre-i-zle-strony-wegetarianizmu-aa-QLKQ-nGo2-cDGE.html
Parol Damian, ,, Czy wegetarianizm jest korzystny dla zdrowia? Co z weganizmem?'' 3.29.2017
https://www.totylkoteoria.pl/2017/03/wegetarianizm-weganizm.html?m=1
Kowalski A. ,,Czy dieta wegańska jest zdrowa?'' accessed 6.01.2019
https://sante.pl/jedz-zdrowo/dieta-weganska-zdrowa/
Einladurg_zum_Essen ,,Wegetarianizm'' 9.28.2016
https://pixabay.com/pl/photos/sa%C5%82atka-soczewki-gruszka-buraki-1786327/
Quiz
1.What is a vegan/vegetarian diet?
A)This is a lifestyle based on animal welfare.
B)This is a certain lifestyle based on not caring for the welfare of animals.
C)There is no such word at all.
2.Where wouldn't a vegan go?
A)Shop
B)Circus
C)Restaurant
3.What is the research convincing about?
A)About the non-beneficial benefits of a vegan diet.
B)About the bad blood result.
C)About the benefits of a vegan diet.
4.What’s less common of vegetarians?
A)Runny nose
B)Cough
C)Civilization diseases
5.What do vegetarian proteins replace?
A)Egg
B)Beans
C)Meat
Answers
1.A
2.B
3.C
4.C
5.B