POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w ramach stron internetowych https://macbia.com oraz https://macbia.webd.pl/kurs/moodle/.

Administratorem obu stron internetowych jest Maciej Białaszewski, nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim.

Kontakt z administratorem możliwy jest przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie https://macbia.com/kontakt.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniżej podanych pojęć:

 1. Administrator – Maciej Białaszewski, nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://macbia.com,
 3. Platforma Edukacyjna – platforma e-learningowa (internetowa platforma edukacyjna), strona internetowa dostępna pod adresem http://macbia.webd.pl/kurs/moodle/.
 4. Użytkownik – wszystkie podmioty korzystające ze Strony i Platformy Edukacyjnej.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza logowania do Platformy Edukacyjnej dostępnej na Stronie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu wymiany informacji z Administratorem.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza do logowania przetwarzane są w celu dostarczenia usługi informacyjno-edukacyjnej z języka angielskiego.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, nieupoważnionym do przetwarzania tych danych.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 10. Użytkownikowi korzystającemu ze Strony oraz Platformy Edukacyjnej przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego są zapisywane na serwerze dostawcy hostingowego, z którego korzysta Administrator i do którego tylko on ma dostęp.
 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Globtel Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk NIP: 957-080-47-86, REGON: 192 519 144 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim, NIP 588-239-74-84, REGON 190945925 – w celu przechowywania danych o efektach kształcenia uczniów tej szkoły.
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska, NIP:  675-02-00-195 – w celach dydaktycznych, w ramach innowacji pedagogicznej i/lub eksperymentu pedagogicznego prowadzonego we współpracy z Administratorem.
 13. Administrator pragnie zaznaczyć, że w sytuacjach losowych, związanych bezpośrednio z poprawnością, a w szczególności bezpieczeństwem działania Strony oraz Platformy Edukacyjnej, zastrzega sobie możliwość udostępniania zaplecza administracyjnego podmiotom uprawnionym przez Administratora. Podmioty te będą prowadzić działania jedynie służące poprawie bezpieczeństwa i właściwemu działaniu treści, nie będą analizować, a tym bardziej gromadzić jakichkolwiek danych Użytkowników dla własnych celów.
 14. Administrator w sytuacjach wymagającej szczegółowej wiedzy technicznej zastrzega sobie możliwość udostępnienia zaplecza Strony oraz Platformy Edukacyjnej, w tym częściowo danych Użytkowników firmie Monolight – Marcin Świerczewski, z siedzibą w Lęborku, ul. Staromiejska 1/10a, 84-300, NIP 8411634710, REGON 221553558, telefon +48 733 136 223, adres e-mail biuro@monolight.eu, www.monolight.eu.

 

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tj. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak, np. komputer, tablet, smartfon. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator niniejszym pragnie poinformować Użytkownika, że istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub co najmniej ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim wypadku, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione i może nie skorzystać z treści Strony lub Platformy Edukacyjnej.
 4. Administrator wskazuje, że tymczasowe pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie oprogramowanie, funkcje przeglądarki internetowej lub wykorzystanie odpowiednich narzędzi, które są dostępne w ramach danego systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z Google Analyticts oraz WP Statistics, które pobierają dane Użytkownika w celach statystycznych.

§ 4
Inne technologie

Administrator pragnie niniejszym poinformować Użytkownika odwiedzającego Stronę oraz Platformę Edukacyjną, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach korzystania z treści dostarczanych przez Administratora:

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony oraz Platformy Edukacyjnej.
 • WP Statistics – w celu analizy statystyk Strony oraz Platformy Edukacyjnej.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, gdzie przechowywana jest Strona.
 2. Wszystkie zapytania skierowane do serwera zapisywane są w jego logach. Logi te obejmują, m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, a także używanym systemie operacyjnym.
 3. Logi są zapisywane oraz przechowywane na serwerze dostawcy usług hostingowych dla Administratora.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i/lub Platformy Edukacyjnej, ponadto nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie dane pomocnicze służące do administrowania Stroną oraz Platformą Edukacyjną, a ich zawartość nie jest ujawniana podmiotom trzecim, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.