Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

monuments

Initially, the estate of Bożepole Małe was connected with another - Bożepole Wielkie. It was not until 1628 that they were divided into two separate estates. At that time they belonged to two families - von Bochen and von Lantosch. The famous painter and sculptor Friedrich Sonntag (born in 1895 in Berlin) once lived in Bożabol Mały. At the beginning of the 18th century the von vonpolpol family became the owner of Bożepol Mały. At that time, it was a small farm settlement with a manor house and a utility garden.

The first mention of the village dates back to 1356. The first known owners of the estate were von Bochen and von Lantosch families in the 16th and 17th centuries. In 1777, the estate was purchased by General Henriette von der Goltz from the von Krakow home from the Roszczyce lineage, she was the widow of von Weihera. The estate was inherited by her eldest son Ernst Ludwig von Weiher from his first marriage. As late as 1945, the estate was still in the hands of the descendants of Ernest. The old palace was equipped with very expensive and stylish furniture and portraits of all ancestors. The last German property owner was Karl-Eugen von Weiher. After World War II, the building of the palace was adapted for housing for PGR workers.

 Zabytki

Początkowo majątek Bożepole Małe był połączony z innym – Bożepole Wielkie. Dopiero w roku 1628 rozdzielono je na dwa osobne majątki. Należały one wówczas do dwóch rodzin – von Bochen oraz von Lantosch. W Bożympolu Małym mieszkał niegdyś słynny malarz i rzeźbiarz Friedrich Sonntag (ur. w 1895 roku w Berlinie).  Na początku XVIII w. właścicielem Bożepola Małego została rodzina von Boschpol. Była to wtedy niewielka osada folwarczna z dworem i ogrodem użytkowym.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1356 roku. Pierwszymi znanymi z nazwiska właścicielami majątku były w XVI i XVII wieku rodziny von Bochen i von Lantosch. W 1777 roku majątek kupiła generałowa Henriette von der Goltz z domu von Krakow z linii Roszczyce, była ona wdową po von Weiherze. Posiadłość otrzymał w spadku jej najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Ernst Ludwig von Weiher. Jeszcze w 1945 roku majątek nadal znajdował się w rękach potomków Ernesta. Stary pałac był wyposażony w bardzo kosztowne i stylowe meble oraz portrety wszystkich przodków. Ostatnim niemieckim właścicielem majątku był Karl-Eugen von Weiher. Po II wojnie światowej budynek pałacu został zaadaptowany na mieszkania dla pracowników PGR-ów.

another-inne

sculptor-rzeźbiarz

beginning-początek

mention-wzmianka

utility-użyteczność

lineage-rodowód

purchased-zakupione

palace-pałac

manor-dwór

equipped-wyposażony

 

 

 

 

 

 

how old is the palace in ojympol?

a.100

b.200

c.150