Interesting facts about Paris

Interesting facts about Paris

The name of this French city comes from the Parisian tribe, which has inhabited in the 3rd century BC in this area, more precisely one of the two islands in the Seine. In turn the name of this tribe is derived from a Celtic word translated as boat.

 

The oldest bridge in Paris is the New Bridge (Pont Neuf). New, but only in name, because its history dates back to 1578 when King Henry III laid the cornerstone for its construction. Its construction was completed in 1604 (other sources say 1607).

 

The most visited museum in the world is the Louvre in Paris. About 8. 6 million tourists comes here every year to admire the Mona Lisa.

 

On the Île de la Cité, or more precisely in front of the Notre-Dame Cathedral, is the "zero point", the geographical centre of the city. It is from here that the distances from the French capital to other cities are determined

 

There is only one "STOP" sign on the streets of Paris. Drivers must watch out for it at 16 Quai Saint-Exupéry. The traffic is based on the principle of priority of cars approaching from the right.

 

Paris is sometimes called the "City of Light". The name was attached to this city not because of the brightness of the streets, but because of the number of intellectuals living in the heart of France.+

 

Nazwa tego francuskiego miasta pochodzi od plemienia Paryzjów, które już w III wieku p.n.e. zamieszkiwało te tereny, a dokładniej jedną z dwóch wysp na Sekwanie. Z kolei nazwa tego plemienia wywodzi się od celtyckiego słowa tłumaczone jako łódź.

 

Najstarszym mostem Paryża jest Nowy Most (Pont Neuf). Nowy, ale tylko z nazwy, albowiem jego historia się 1578 roku kiedy to król Henryk III położył kamień węgielny pod jego budowę. Jego budowa została ukończona w 1604 roku (inne źródła podają 1607).

 

Najczęściej odwiedzanym muzeum świata jest paryski Luwr. Każdego roku przybywa tutaj podziwiać Mona Lisę około 8,6 miliona turystów.

 

Na wyspie Île de la Cité, a dokładniej przed katedrą Notre-Dame znajduje się "punkt zero", czyli geograficzny środek miasta. To właśnie z tego miejsca wyznaczane są odległości ze stolicy Francji do innych miast.

 

Na ulicach Paryża znajduje się tylko jeden znak "STOP".  Kierowcy muszą na niego uważać przy 16 Quai Saint-Exupéry. Ruch oparty jest na zasadzie pierwszeństwa aut nadjeżdżających z prawej strony.

 

Paryż bywa nazywany "Miastem Światła". Nazwa ta została przypisana do tego miasta nie ze względu na jasność ulic, a liczbę intelektualistów mieszkających w sercu Francji.

 

Glossary:

approaching - nadjeżdżający

attached - przypisana

celtic - celtyckiego

comes - przybywa

construction - budowa

cornerstone - kamień węgielny

distances - odległości

geographical - geograficzny

inhabited - zamieszkiwało

intellectuals - intelektualistów

precisely - dokładniej

principle of priority - zasada pierwszeństwa

Seine - sekwanie

sources - źródła

tribe - plemienia

visited - odwiedzanym

BIBLIOGRAPHY:

Ciekawostki o Paryżu, by Eryk 19 listopada 2019

https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/436-paryz-ciekawostki   

 

Photo by Chris Karidis on unsplash, https://unsplash.com/s/photos/paris

data pobrania zdjęcia:, 08.10.2021

Quiz

 

A. What is Paris called?

 1. City of lights
 2. A city in love
 3. City of the night

 

B. The oldest bridge in Paris is the New?

 1. Bridge love
 2.  Pont Neuf
 3. Bridge of Anger

 

C. From what Celtic word is the old tribe of Paris translated

 1. love
 2. light
 3. boat

 

D. The geographical center of the city is?

 1. tenth point
 2. point zero
 3. first point

 

E. How many STOP signs are there in Paris

 1. five
 2. zero
 3. one

 

F.How many people visit the Mona Lisa?

 1. 8. 6 million tourists
 2. 10. 1 million tourists
 3. 1. 9 million tourists

 

 

 

 

 

 

 

Answers:

A.1

B.2

C.3

D.2

E.3

F.1

 

 

Autorzy:

Anastazja Klawikowska VIIA

Jagoda Waszkinel VIIA

Zuzanna Bianga VIIB