Five most interesting places in Wroclaw

Kościoły i katedry – churches and cathedrals

*Kościół Świętej  Elżbiety-Church of Saint Elizabeth
gotycki kościół z wieżą o wysokości 91,46 m przy północno-zachodnim narożniku wrocławskiego rynku, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście. W Bazylice znajduje się Mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
a gothic church with a tower with a height of 91.46 m at the north-western corner of the Wrocław market square, one of the two former parish churches in the city. In the Basilica there is the Mausoleum of Remembrance of the Polish Underground State and the Home Army
*Katedra św. Jana Chrzciciela-Cathedral of St. John the Baptist
rzymskokatolicki gotycki kościół parafialny, a także katedralny biskupów wrocławskich zlokalizowany na wrocławskim Ostrowie Tumskim przy Placu Katedralnym.
Roman Catholic gothic parish church, as well as the cathedral bishops of Wroclaw located in Wroclaw’s Ostrów Tumski at Cathedral Square.

Muzea specjalistyczne
MovieGate-muzeum światowego kina- museum of world ciemna

Charakterystyczne obiekty i ciekawe miejsca

Mulimedialna Fontanna w Pergoli-Multimedia fountain in Pergolia

a multimedia fountain in Wrocław, surrounded by a pergola near the Centennial Hall. It is the largest fountain in Poland and one of the largest in Europe [1] [2] [3] [4].
The fountain has an area of about 1 ha . In its basin (size 115×108 m) there are 300 water jets of various types (geysers, foaming, dynamic, mist, point, palm, water nozzles

multimedialna fontanna we Wrocławiu, otoczona pergolą, przy Hali Stulecia. Jest największą fontanną w Polsce i jedną z największych w Europie[1][2][3][4].
Fontanna ma powierzchnię około 1 ha[5]. W jej niecce (o wymiarach 115×108 m) umieszczono 300 dysz wodnych różnego rodzaju (gejzery, dysze pieniące, dynamiczne, mgielne, punktowe, palmowe, wodne
: 12pt;”>Panorama Racławicka-Panorama of Racławice

muzeum sztuki we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, założone w 1893 we Lwowie, od 1980 we Wrocławiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitwę pod Racławicami (1794), jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa.

Art museum in Wrocław, a branch of the National Museum in Wrocław, founded in 1893 in Lviv, from 1980 in Wrocław; exposes the cyclical image of the Battle of Racławice painted in 1893-1894 by a team of painters led by Jan Styka and Wojciech Kossak. The oil dictionary depicts the Battle of Racławice (1794), one of the episodes of Kościuszko Insurrection, the victory of Polish troops under the command of Gen. Tadeusz Kosciuszko over the Russian armies under the command of General Aleksander Tormasov.

Słownik- dictionary
P