5 interesting facts about Germany

5 interesting facts about Germany

Ten blog będzie przectawiał o pięciu ciekawostkach na temat Niemczech.Pierwszą z nich to, Niemcy są większe od Polski.Stolicą Niemiec jest Berlin ,w tym mieście można zobaczyć aż 1700 mostów.Berlinie posiada  180 muzeów i 150 teatrów.W Niemczech najdłórzszą rzeką jest Ren.Kraj ten liczy 2 000 000 Polaków.Najwięcej fanklubów piłki nożnej jest właśnie w Niemczech.

Quiz

 

1.the Capital city the Germany is?

a)Warsaw

b)Berlin

c)Monachium

d)Hamburg

 

2.How many bridges are there in Berlin?

a)około 1500

b)około 2000

c)około 1700

d)około 4000

 

3.How many Poles live in Poland

a)1000000

b)3000000

c)12000000

d)2000000

 

4.Which fan clubs are the most in Germany?

a)football clubs

b)cake clubs

c)bike clubs

d)ham club

 

answers:

1.B

2.C

3.D

4.A

This blog will be a five trivia in Subject Germany.First of them, Germany are biger do Polish.Capital city Germany is Berlin, in the city you can look until one thousand seven hundred bridges.Berlin has one hundred eighty museum and one hundred five theatr.In Germany longest river is Ren.Ten country counts two million the Polish.The most football fanclubs are in Germany.