5 GUINESS RECORDS IN FOOTBALL

5 GUINESS RECORDS IN FOOTBALL

 

The Guinness Book of Records abounds in unusual, spectacular,
but also niche records, so it's no wonder that football records also have their
 place in it.
Some of them may seem unusual even to the most avid fans.
 Today we present interesting Guinness records in football. 
The games that are probably the most electrifying fans on the Old
 Continent are the Champions
 League.
We present the Champions League records as a bonus.


Księga rekordów Guinnessa obfituje w niezwykłe, spektakularne, ale także niszowe rekordy, nic więc dziwnego, że swoje miejsce znalazły w niej również rekordy w piłce nożnej. Niektóre z nich mogą wydać się niezwykłe nawet najbardziej zapalonym kibicom. Dziś przedstawiamy interesujące rekordy Guinnessa w piłce nożnej. Rozgrywki, które prawdopodobnie najbardziej elektryzują kibiców na Starym Kontynencie, to Liga Mistrzów. Rekordy z Champions League prezentujemy więc jako bonus.

Goal record for the King of Football

Anyone who is interested in football must have heard about Pelém - considered by many to be the best Brazilian national team in history. Although the superiority of the Football King over Diego Maradona or still active Cristiano Ronaldo and Leo Messi is a subjective matter, it is clearly Pelig's most important Guinness record in football. Football fans are certainly interested in football records regarding the number of goals scored. Throughout his career, Pelé, born Edson Arantes to Nascimento, scored the most, as many as 1279, which he needed 1363 in

Bramkowy rekord Króla Futbolu

Każdy, kto interesuje się piłką nożną, musiał słyszeć o Pelém – przez wielu uważanym za najlepszego w historii zawodnika reprezentacji Brazylii. Chociaż wyższość Króla Futbolu nad Diego Maradoną czy wciąż aktywnymi Cristiano Ronaldo i Leo Messim to kwestia subiektywna, bezsprzecznie najważniejszy rekord Guinnessa w piłce nożnej należy właśnie do Pelégo. Fanów futbolu z pewnością najbardziej interesują rekordy w piłce nożnej dotyczące liczby zdobytych bramek. Na przestrzeni całej swojej kariery Pelé, urodzony jako Edson Arantes do Nascimento, strzelił ich najwięcej, bo aż 1279, do czego w latach 1956–1977 potrzebował 1363 spotkań. Co ciekawe, mówi się, że inna piłkarska legenda z Kraju Kawy, występujący przed wojną Artur Friedenreich, strzelił 1329 bramek, jednak nie wszystkie z nich zostały prawidłowo udokumentowane, więc rekord nie może zostać uznany za ważny.

The greatest number of goals lost in one match

Another Guinness record in football concerns the top-flight in Madagascar. In 2002, AS Adema team took on the own SOE Antananarivo. Visitors in the previous round lost their chance to win the title of the best team in Madagascar due to a controversial penalty kick. They recognized the judging in the league as unfair and decided on an unusual protest. During the entire match against AS Adema, they shot suicide goals. SOE Antananarivo did not win the Malagasy championship in 2002, but the result of 149: 0 certainly brought them greater fame, because it is a Guinness record in football related to the number of goals scored / lost.

Największa liczba bramek straconych w trakcie jednego meczu

Kolejny rekord Guinnessa w piłce nożnej dotyczy najwyższej klasy rozgrywkowej na Madagaskarze. W 2002 roku drużyna AS Adema podejmowała na własnym boisku SOE Antananarivo. Goście w poprzedniej kolejce stracili szansę na tytuł najlepszej drużyny na Madagaskarze za sprawą kontrowersyjnego rzutu karnego. Uznali sędziowanie w lidze za nieuczciwe i zdecydowali się na nietypowy protest. W ciągu całego meczu przeciwko AS Adema strzelali bramki samobójcze. SOE Antananarivo nie zdobyło więc mistrzostwa Madagaskaru w 2002 roku, ale wynik 149:0 przyniósł im z pewnością większą sławę, ponieważ jest to rekord Guinnessa w piłce nożnej związany z liczbą zdobytych/straconych bramek.

Champions League - game records

At the end the Champions League. The records in these competitions are certainly not as spectacular as the 149 lost goals, but for the fans of the highest level of football are very important. In the Champions League there were and many much better players than Marouane Chamakh - it's just a solid striker. However, it is the Moroccan who holds an interesting Guinness record in football related to the Champions League. In 2009-2010, first playing for Girondins Bordeaux and then for Arsenal London, Chamakh scored goals in six consecutive matches. However, the imagination is especially influenced by other feats seen by the Champions League.

 

Records of goals scored include 17 goals in one season, which Cristiano Ronaldo made in 2013-2014, while Leo Messi and Luiz Adriano are the only players who managed to score 5 goals in one match. Champions League records also contain a Polish accent. The biggest number of goals in one match fell in the skirmish between Borussia Dortmund and Legia Warsaw, which ended with the victory of the hosts 8: 4.

Liga Mistrzów – rekordy rozgrywek

Na koniec Liga Mistrzów. Rekordy w tych rozgrywkach nie są z pewnością równie spektakularne jak 149 straconych bramek, ale dla fanów piłki na najwyższym poziomie są bardzo istotne. W Lidze Mistrzów występowało i występuje wielu znacznie lepszych zawodników niż Marouane Chamakh – to po prostu solidny napastnik. Jednak to właśnie Marokańczyk dzierży ciekawy rekord Guinnessa w piłce nożnej związany z Ligą Mistrzów. W latach 2009–2010, grając najpierw dla Girondins Bordeaux, a następnie dla Arsenalu Londyn, Chamakh zdobywał bramki w sześciu kolejnych meczach. Jednak na wyobraźnię działają zwłaszcza inne wyczyny, jakie widziała Liga Mistrzów.

 

Rekordy zdobytych bramek to między innymi 17 goli w jednym sezonie, czego dokonał Cristiano Ronaldo w latach 2013–2014, z kolei Leo Messi i Luiz Adriano to jedyni piłkarze, którzy zdołali zdobyć 5 goli podczas jednego meczu. Rekordy Ligi Mistrzów zawierają również polski akcent. Największa liczba bramek w jednym spotkaniu padła w potyczce między Borussią Dortmund a Legią Warszawa, która zakończyła się zwycięstwem gospodarzy 8:4.

Artur Boruc's disgraceful record

For years, Artur Boruc was a certain point in the Polish football team, at a time when sporadic qualifications for the most important events were the greatest successes. Our goalkeeper has also gained a lot of reputation in England and Italy, and in the Catholic part of Glasgow has the status of a legend. With his participation also fell a Guinness record in football, although Boruc contributed to it rather infamously. In 2013, Stoke City goalkeeper Asmir Begović beat the ball with such a momentum that the ball was tossed in the other half and fell into the goal of Southampton, defeating the lob guarding Arthur Boruc. 91.9 m is currently the largest distance from which the goal was scored.

Niechlubny rekord Artura Boruca

Artur Boruc przez lata był pewnym punktem piłkarskiej reprezentacji Polski, w czasach gdy największymi sukcesami były sporadyczne kwalifikacje do najważniejszych imprez. Nasz bramkarz zyskał również sporą renomę w Anglii i we Włoszech, a w katolickiej części Glasgow ma status legendy. Z jego udziałem padł także pewien rekord Guinnessa w piłce nożnej, chociaż Boruc przyczynił się do niego raczej niechlubnie. W 2013 roku bramkarz zespołu Stoke City Asmir Begović wybił piłkę przed siebie z takim impetem, że futbolówka skozłowała przed polem karnym na przeciwnej połowie i wpadła do bramki Southampton, pokonując lobem strzegącego jej Artura Boruca. 91,9 m to obecnie największa odległość, z jakiej zdobyto gola.