15 INTERESTING FACTS ABOUT MONKEY

15 INTERESTING FACTS ABOUT MONKEY

TEKST PO ANGIELSKU:

1.We divide the monkeys into those from the old world (Asia and Africa) and the new world (South America).
2. This is probably already known to every child that man is related to a chimpanzee in more than 98%.
3. The smallest monkeys are the pigments (120-140 g) and the largest is the mandrel, which reaches a weight of up to 35 kilograms. (Great apes are not included in this ranking).
4. 4 More than 260 species of monkeys are currently known. However, this may not be an exhaustive list, as only five years ago a new species, the Sowiolica vervet, was described. So there's a chance for another. . .
5. recently discovered monkey - rokselana white-beard sneezes when it rains.
6.The monkeys understand written numbers, and what's more, they can even count.
7.Scientists observed a female teaching her young to floss.
8. Contrary to popular belief, people do not come from monkeys. We have a rather common ancestor from 25-30 million years ago.
9. the record-breaking long tail belongs to the female clamp. Her body is about 60 centimetres long and her tail is even 90 centimetres long. It is able to bear the weight of the animal itself and at the same time it is able to lift the nuts from the ground.
10.The mandrel has longer fangs than the lion.

TEKST PO POLSKU:

1.Małpy dzielimy na te pochodzące ze starego świata (Azja i Afryka) oraz z nowego świata (Ameryka Południowa).
2.To wie już chyba każde dziecko, że człowiek jest spokrewniony z szympansem w ponad 98%.
3.Najmniejszymi małpami są pigmejki (120-140 g), a największy jest mandryl, który osiąga wagę nawet 35 kilogramów. (małpy człekokształtne nie biorą udziału w tym rankingu).
4.Obecnie znanych jest ponad 260 gatunków małp. To może jednak nie być zamknięta lista, gdyż zaledwie pięć lat temu opisano nowy gatunek – koczkodan sowiolicy. Jest więc szansa na kolejne…
5.Odkryta niedawno małpa – rokselana białobroda kicha, kiedy pada deszcz.
6.Małpy rozumieją pisane liczby, co więcej – potrafią nawet liczyć.
7.Naukowcy zaobserwowali samicę uczącą swoje młode nitkować zęby.
8.Wbrew powszechnej opinii, ludzie nie pochodzą od małp. Łączy nas raczej wspólny przodek sprzed 25-30 milionów lat.
9.Rekordowo długi ogon należy do samicy czepiaka. Jej ciało ma długość około 60 centymetrów, a ogon nawet 90 cm. Jest on w stanie udźwignąć ciężar samego zwierzęcia i jednocześnie jest na tyle sprawny, aby podnieść z ziemi orzeszek.
10.Mandryl ma dłuższe kły niż lew.

Glossary:

divide-dzielimy

related-spokrewniony

mandrel-mandryl

species-gatunek

rains-deszcz

even-nawet

observed-zaobserwowali

rather-raczej

animal-zwierzęcia

fangs-kły

Źródła:

https://www.polskamowi.pl/turystyka/18-ciekawostek-o-malpach-galeria/

https://zszywka.pl/p/szympans--najinteligentniejsza-malp-18224559.html

Quiz

1.We divide the monkeys into those that come from?

a)the new andthe old word

b)on any of the

c)sometime

2.What mandrels have longer  thel ions?

a)foot

b)hair

c)fangs

3.That will make the monkeys?

a)nothing

b)to calculate

c)sing

4.What's the biggest monkey inthe word?

a)gorilla

b)there is no such thing

c)mandrel

5.How much the biggest monkey weighs/

a)100

b)35

c)40